E Kind en Coach magazine - Geloof in jezelf, je bent wijs - April 2021

Wijsheid is de kwaliteit om kennis in het leven te implementeren