praktijk Essentia

Holistische kindertherapie is een therapievorm, die werkt met de verschillende niveaus van het kind.

Ieder kind heeft meerdere belichamingen. Deze belichamingen zijn de niveaus waar een holistisch kindertherapeut de aandacht op kan richten.

1 Fysiek lichaam

2 Innerlijk lichaam 

3 Energetisch lichaam

4 Mentaal lichaam

5 Geestes lichaam

6 Zielen lichaam

De holistisch kindertherapeut werkt altijd op een diepere laag (niveau), dan waar het probleem zich laat zien.

Eerst wordt gekeken (door middel van observatie) en geluisterd naar de hulpvraag. De mogelijke oorzaak van het probleem wordt in kaart gebracht. Dit is belangrijk om te weten waaraan gewerkt moet worden. Daarna wordt er een behandelplan opgezet.

Het is mogelijk om het probleem op te lossen, waardoor de klacht zeer waarschijnlijk verdwijnt.